VINOJOC

Wines of Jordi Oliver Conti

0
Your Cart

LEGAL ADVICE

1.OBJECTE
Aquest Avís Legal regula l’ús i la utilització del lloc web www.vinojoc.com, del qual és titular Jordi Oliver Conti, (d’ara endavant, VINOJOC).
La navegació pel lloc web de VINOJOC us atribueix la condició d’USUARI del mateix i suposa la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de VINOJOC, procedint-se a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.
Per això és recomanable llegir-ne atentament el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts des d’aquest lloc web.
L’usuari, a més, obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal, i respondrà davant de VINOJOC o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i VINOJOC pot denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

2.IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE
VINOJOC, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

  • El seu nom fiscal és: Jordi Oliver Conti
  • El seu NIF és: 35022022Z
  • El seu domicili social es troba a: Mas Martí, 17467 Sant Mori (Girona)

Podeu comunicar-vos amb VINOJOC mitjançant:

  • Telèfon: 607222002
  • Correu electrònic: info@vinojoc.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i VINOJOC es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3.CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
El lloc web i els serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, VINOJOC pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a l’emplenament previ del corresponent formulari.
L’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a VINOJOC i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de VINOJOC i no emprar-los per, entre d’altres:
-Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
-Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de VINOJOC o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals VINOJOC presta els seus serveis.
-Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o àrees restringides dels sistemes informàtics de VINOJOC o de tercers i, si escau, extreure’n informació.
-Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de VINOJOC o de tercers.
-Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
-Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
-Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a VINOJOC, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.
En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de VINOJOC, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a aquesta atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibides.
L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre VINOJOC i el propietari del lloc web on s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació per part de VINOJOC dels seus continguts o serveis.

VINOJOC no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

4.EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que se’n garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

VINOJOC exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
-La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, a els que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.
-La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
-L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode exemplificatiu, VINOJOC no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, VINOJOC declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel seu webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. VINOJOC no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. VINOJOC no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

5.PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT
En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a VINOJOC identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

6.PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

7. EDAT LEGAL DELS USUARIS
Per poder utilitzar els serveis de les nostres pàgines cal tenir 18 anys o més. En accedir a les nostres pàgines, l’usuari declara ser major d’edat al seu país.
L’usuari és l’únic responsable de conèixer les normatives en matèria de venda de begudes alcohòliques al país. A Espanya, l’usuari haurà de ser més gran de 18 anys. En qualsevol cas, VINOJOC us recorda que l’abús de l’alcohol és perillós per a la salut i us recomana consumir-lo amb moderació.

8.PREUS
Els preus dels nostres productes i serveis s’expressen en euros i inclouen l’IVA vigent a Espanya al moment de la contractació, així com altres possibles impostos especials vigents.
Encara que VINOJOC es reserva el dret de modificar els preus en tot moment, els seus productes i serveis es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en què es registri cada comanda.
VINOJOC no assumeix cap responsabilitat sobre qualsevol possible error tipogràfic o aritmètic que pogués constar en els preus indicats a les seves pàgines però es compromet a corregir-ho al més aviat possible, a notificar l’error i el nou import als clients que hagin contractat el producte o servei afectats i a oferir-los, en cas que no acceptessin el nou preu, el dret de cancel·lació sempre que el lliurament dels productes adquirits no hagi tingut lloc encara. En cas de cancel·lació parcial o total del contingut de la comanda per aquest motiu, VINOJOC es compromet a reemborsar íntegrament l’import pagat en un termini màxim de 7 dies naturals i sempre mitjançant la mateixa modalitat utilitzada per al pagament.
L’import total de les comandes sol·licitades a VINOJOC inclou el preu dels productes i el cost del transport més els corresponents impostos abans esmentats

9.DISPONIBILITAT
VINOJOC manté al seu magatzem uns estocs mínims de cada producte anunciat com a disponible a les nostres pàgines. Aquests estocs varien en funció de cada referència.
VINOJOC es reserva la possibilitat de limitar la compra de determinats productes a un determinat nombre d’unitats o ampolles, així com exigir un mínim d’unitats de compra; aquesta limitació o mínim exigit serà anunciat en el moment de realitzar la compra, ja sigui directament a la web o mitjançant comunicació escrita en el cas de realitzar la compra per correu electrònic.
VINOJOC es reserva el dret de cancel·lar una comanda per falta de disponibilitat independentment de la informació publicada a la web en el moment de registrar la comanda i d’haver rebut el client la confirmació per correu electrònic.
En cas de cancel·lació parcial o total del contingut de la comanda per aquest motiu, VINOJOC es compromet a reemborsar l’import pagat en un període màxim de 7 dies naturals.
Així mateix, en cas de disponibilitat limitada i insuficient per poder cobrir totes les demandes rebudes, VINOJOC es reserva la possibilitat d’assignar un màxim d’ampolles o unitats per client i/o comanda; les assignacions es faran per rigorós ordre de recepció de les comandes.
VINOJOC no assumeix cap responsabilitat sobre qualsevol possible perjudici que una manca de disponibilitat pogués ocasionar a l’usuari, fins i tot havent rebut la confirmació inicial de la comanda, a la web o mitjançant un missatge de correu electrònic, però es compromet a reemborsar l’import pagat pels productes no disponibles en un termini màxim de 7 dies naturals a partir del moment que rebi la petició de cancel·lació per part del client.

10. MITJANS DE PAGAMENT I COMISSIONS BANCÀRIES
Totes les comandes s’hauran de pagar en la seva totalitat per avançat, mitjançant transferència bancària, targeta bancària (VISA de dèbit o de crèdit i Mastercard) o altres mètodes que s’indicaran en el moment de procedir al pagament.
Els pagaments mitjançant transferència hauran de ser rebuts al compte bancari de VINOJOC lliure de qualsevol comissió per part del banc emissor. En cas que VINOJOC hagi de fer alguna devolució mitjançant transferència bancària al compte d’un client, sigui quin sigui el motiu del reemborsament, aquesta haurà de ser d’un banc d’un país pertanyent a l’estat espanyol; si el client sol·licita la devolució a un compte d’un banc pertanyent a un país fora d’aquest espai, serà repercutida qualsevol comissió en concepte de transferències a comptes d’altres països. VINOJOC es reserva el dret a limitar l’import dels pagaments a fer mitjançant targeta o altres mètodes.

11.FACTURES
VINOJOC emet les seves factures exclusivament en format PDF, en un fitxer que l’usuari pot rebre, a petició, al correu electrònic proporcionat en el moment de la compra. L’usuari comprador renuncia, mitjançant l’acceptació d’aquestes Condicions generals d’ús i de venda, a rebre-les en paper.

12.LLIURAMENTS
VINOJOC utilitza serveis de transport aliens a la seva organització. Les condicions de transport contractades són per a un lliurament durant el dia, de dilluns a divendres, sense avís previ ni possibilitat d’acordar el lliurament en un horari determinat, i amb tan sols un únic intent de lliurament garantit. Si el destinatari no es troba al domicili en realitzar-se el primer intent, haurà de posar-se en contacte amb el transportista per conèixer si és possible un nou lliurament sense cost suplementari o en cas contrari serà necessari desplaçar-se fins a la seva delegació per recollir-lo. El temps durant el qual la comanda podrà ser recollida a la delegació indicada pel transportista en cas de no haver estat possible el lliurament a l’adreça indicada, dependrà de cada agència. VINOJOC no exerceix cap control sobre els terminis d’emmagatzematge de comandes no lliurats a les agències de transports i, en conseqüència, no podrà assumir cap responsabilitat si la comanda no ha estat recollida en aquest temps i és finalment tornada a origen; en aquest cas, VINOJOC es veurà obligat a cobrar les corresponents despeses de devolució al client, així com les de reexpedició si desitja que la comanda torni a ser enviada.
L’usuari es compromet a facilitar només dades correctes i completes en tot moment, però en especial en indicar les adreces de lliurament, sobretot tenint en compte que qualsevol recàrrec ocasionat davant la necessitat d’haver de modificar una adreça de lliurament una vegada la comanda hagi estat enviat, anirà a càrrec del client.
No és possible el lliurament de comandes a apartats postals. Les comandes hauran de ser recepcionades per persones adultes, les quals hauran d’indicar a l’albarà de lliurament el seu nom i signatura i número de DNI, assumint la responsabilitat de custòdia dels paquets en el cas de no ser-ne els destinataris. En cas de detectar qualsevol anomalia en el moment del lliurament (manca d’embalums o danys visibles), el destinatari haurà d’assenyalar-ho a l’albarà de lliurament abans de signar-ho i notificar-ho immediatament a VINOJOC. El client disposa de 24 hores per reclamar qualsevol incidència relacionada amb el lliurament o per possible error de contingut. Per poder tenir dret a reclamació, cal conservar l’embalatge original on han arribat els productes.
VINOJOC es compromet a reposar qualsevol producte no rebut o rebut danyat durant el transport sempre que la reclamació es realitzi en el termini i les condicions establertes més amunt. En cas que no sigui possible la reposició amb el mateix producte, el client podrà triar un altre producte de preu similar o sol·licitar la devolució de l’import pagat pel mateix producte.
En cas de pèrdua o pèrdua d’una part o la totalitat de la comanda, VINOJOC procedirà a reclamar l’enviament a la companyia de transports, però haurà d’esperar un termini raonable perquè l’agència pugui localitzar-ho abans de procedir-ne a la reposició. El termini màxim d’espera serà de 7 dies naturals a partir de la notificació de la incidència per part del client.

13.CANCEL·LACIONS I DEVOLUCIONS
El client té dret a sol·licitar la cancel·lació d’una comanda en qualsevol moment i a rebre el reemborsament de la totalitat de l’import pagat excepte a partir del moment que aquesta ha entrat en fase de preparació; una vegada en preparació, enviat o lliurat, per cancel·lar una comanda o tornar-la, ja sigui una part o la totalitat del contingut, el client haurà d’acollir-se al dret a desistiment o al dret de devolució, les condicions del qual s’especifiquen també més avall.
En aquells casos en què la comanda no hagi entrat encara en fase de preparació, n’hi haurà prou que el client sol·liciti la cancel·lació del mateix per correu electrònic, encara que haurà de tenir en compte que entre la recepció del missatge i la seva lectura i gestió pot transcórrer un termini de temps durant el qual la comanda pot haver entrat en fase de preparació i no sigui possible aturar-ne l’enviament.

Un cop cancel·lat, VINOJOC es compromet a reemborsar la totalitat de l’import pagat en un termini màxim de 7 dies naturals. Per això s’utilitzarà sempre la mateixa modalitat emprada per al pagament, excepte en el cas d’abonaments per transferència en comptes de bancs pertanyents a un país estranger, i en aquest cas el client podrà triar entre acceptar la repercussió de qualsevol comissió que pogués generar-se en concepte transferències a comptes d’altres països o facilitar una altra modalitat alternativa. El client podrà sol·licitar també deixar l’import com a crèdit per a una propera compra.
Una vegada s’hagi iniciat la preparació de la comanda, estigui llest per enviar, enviat o lliurat, qualsevol sol·licitud de cancel·lació serà tractada com a dret a desistiment. Per exercir el dret de desistiment, el client haurà de comunicar la seva decisió de manera clara, lliure de qualsevol ambigüitat: ja sigui mitjançant carta postal, adreçada a la seu social de VINOJOC, Mas Martí, 17467 Sant Mori (Girona), o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info@vinojoc.com
En cas de desistiment, serà VINOJOC qui organitzarà i assumirà els costos de la recollida i transport fins al seu magatzem dels productes objecte de la devolució, i ho farà mitjançant alguna de les agències col·laboradores i segons les condicions habituals d’un servei estàndard, és a dir, que el client haurà de permetre la recollida dels productes durant el dia, sense obligació de precisar un horari concret per part de l‘agència. La recollida haurà de fer-se en la mateixa adreça on va tenir lloc el lliurament de la comanda original. En cas de sol·licitar el client la recollida en una altra adreça, aquesta haurà de ser confirmada prèviament per VINOJOC, qui es reserva el dret de demanar l’abonament de la diferència en cas que el cost del transport per a la recollida en aquesta nova adreça fos superior al que ocasionaria la recollida a l’adreça original.
Tot client té dret a desistiment i sense necessitat de justificació sempre que faci ús del seu dret en un termini de 14 dies naturals a partir de la data de lliurament de la comanda, segons comunicació per part de l’agència de transports, o del retorn de la comanda a l’agència de transports en cas de lliurament fallit o absència reiterada. No es podrà exercir el dret de devolució per desistiment quan hi hagi indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. I és obligatori tornar la totalitat de l’enviament en aquest cas, amb tots els productes protegits correctament, en el seu embalatge original i en perfecte estat per a la venda posterior.
Un cop recuperada la comanda i realitzades les comprovacions oportunes sobre l’estat dels productes, VINOJOC reemborsarà al client la totalitat de l’import pagat, utilitzant la mateixa modalitat emprada per al pagament, amb les mateixes excepcions i reserves esmentades a l’apartat de cancel·lacions.
El reemborsament en el cas de desistiment es realitzarà en un termini màxim de 14 dies a partir de la data de recepció de la comanda tornada. No s’acceptaran devolucions a ports deguts ni reclamacions per a l’abonament de factures d’enviaments organitzats per part del client.

14.LEGISLACIÓ APLICABLE
Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent. La llengua utilitzada serà el castellà.